การทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว

การทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว

การทำหนังสือผ่านแดนเพื่อเดินทางไปประเทศพม่า

ที่ว่าอำเภอแม่สาย

การทำหนังสือผ่านแดนเพื่อเดินทางไปประเทศพม่าบริเวณชายแดนอำเภอแม่สาย ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเท่านั้น และสามารถทำได้บริเวณที่ทำการอำเภอแม่สายเท่านั้น ไปเที่ยวไม่เกิน 3 วัน และเดินทางออกไปไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากชายแดน เสียค่าธรรมเนียม 30 บาท เอาแค่บัตรประชาชนยื่นให้เจ้าหน้าที่ก็จะได้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว หากท่านใดต้องข้ามไปประเทศจีนหรือข้ามไปไกลกว่านั้นผมแนะนำให้มาที่ทำการอำเภอแม่สายก่อนเท่านั้นครับ

ที่ว่าอำเภอเชียงแสน เชียงราย

การทำหนังสือผ่านแดนเพื่อเดินทางไปประเทศพม่าบริเวณชายแดนอำเภอเชียงแสน ด่านให้บริการตั้งแต่ 8.00 – 16.00 น. ซึ่งผมขอแบ่งการเดินทางเป็นสองรูปแบบครับ

รูปแบบแรก หากเดินทางไปตลาดลาว ชมแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว แค่เสียค่าเรือคนละ 50 บาทเป็นหมู่คณะ หากเดินทางคนเดียวค่าเรือ 400 บาทครับ ทางบริษัทเรือจะจัดการให้เองครับ

รูปแบบที่สอง หากเดินทางไปโรงแรม King Roman ค่าเรือ และรถไปส่งฟรี ค่าทำหนังสือเดินทาง ชั่วคราวคนละ 100 บาทครับ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวครับ

การทำหนังสือผ่านแดนเพื่อเดินทางไปประเทศลาว

ที่ว่าอำเภอเชียงของ เชียงราย

อยู่ติดวัดศรีดอนชัยเลยครับ ทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว โดยยื่นบัตรประชาชน แล้วเสีย 30 บาท สะดวกมากทีเดียว

ที่ว่าอำเภอเชียงแสน เชียงราย

เที่ยวโรงแรม King Roman ซึ่งเป็นโรงแรมและมีบ่อนคาสิโน ซึ่งสามารถเดินทางไปได้ฟรี ทั้งเรือและรถรับส่ง แต่เสียค่าธรรมเนียมชั่วคราว 100 บาท

เที่ยวล่องเรือข้ามฝั่งเที่ยวตลาด ไม่ต้องทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวครับ เรือจะดำเนินการให้ครับ เสียค่าเรือคนละ 80 บาท

ที่ว่าอำเภอเมือง หนองคาย

ประเภทแรก หนังสือผ่านแดนชั่วคราว ทำเองได้ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อยู่ประเทศลาวได้ 3 วัน เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 30 บาทครับ

ประเภทที่สอง หนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราวเหมือนกัน แต่ซื้อความสะดวก ให้รถตู้หรือบริษัททัวร์วิ่งไปทำให้ก่อน ตกคนละ 100-150 บาท แล้วแต่เจ้าครับ ผมเคยไปกับรถโดยสารระหว่างประเทศ ที่อุดรธานี เค้าเก็บ 150 บาท แจ้งแค่ชื่อกับเลขบัตรประชาชน ไปถึงลงรถรับหนังสือแล้วผ่านได้เลยครับ กับรอบที่สอง ไปกับรถตู้ที่อุดรธานีเหมือนกัน ให้ทางบริษัททัวร์ทำให้ เค้าคิดคนละ 100 บาทครับ ราคาที่ว่าตามบริษัทหรือคนที่ทำให้จริงๆครับ

ประเภทที่สาม มีหนังสือเดินทางอยู่แล้ว ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเขียนกรอกเอกสารและยื่นที่ด่านผ่านแดนได้เลยครับ เสียค่าธรรมเนียม ประมาณ 20 บาท ถ้าจำไม่ผิดนะ > <

Leave a Reply