การเดินทางไปอุบลราชธานี

การเดินทางไปอุบลราชธานี มีหลายรูปแบบได้แก่

รถยนต์ 
จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ
– ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นแยกใช้ทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี
– ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงอำเภอสีคิ้ว แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอโชคชัย อำเภอนางรอง อำเภอสังขะ อำเภอเดชอุดม ไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี

รถไฟ มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการ เดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 สถานีรถไฟเชียงใหม่ โทร. 0 5324 2094 และ www.railway.co.th

รถโดยสาร มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดได้ที่

บริษัทขนส่งจำกัด 999,99
(สถานีขนส่งหมอชิต2)
02-936-2841-48,02-936-2852-66 ต่อ 442,311
http://www.transport.co.th/
สาย 98 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
21.30 ม.4 (ก) VIP สองชั้น จำนวน 32 ที่นั่ง (รถด่วน)
21.15 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
06.40,19.50 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

สาย 944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี
20.30 ม.4 (ข) สองชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
18.00 ม.2 ชั้นเดียว จำนวน 46 ที่นั่ง
18.00 ม.4 (ค) สองชั้น จำนวน 55 ที่นั่ง

บริษัทนครชัยแอร์จำกัด
Call Center 02-9360009 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.nca.co.th
สาย 98 กรุงเทพ-อุบลราชธานี
ลำดับ เวลาออก เวลาถึง ประเภทรถ
1 08.15 16.45 Gold Class
2 09.30 18.00 Gold Class
3 10.15 18.40 First Class
4 13.00 21.30 Gold Class
5 19.30 04.00 Gold Class
6 20.00 04.30 Gold Class
7 20.30 05.00 Gold Class
8 21.00 05.30 Gold Class
9 21.15 05.45 Gold Class
10 21.30 06.00 Gold Class
11 21.45 06.15 First Class
12 22.30 07.00 Gold Class เฉพาะ อุบลราชธานี – กรุงเทพฯ
13 23.00 07.30 Gold Class เฉพาะ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

บริษัทรุ่งประเสริฐทัวร์
(หมอชิต 2 ) 02-9363638-9
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=78
สาย 944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี
21:30 ม.1ข 30 ที่นั่ง

สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
20.30 ม.1ข 30 ที่นั่ง

บริษัทชนะภัยทัวร์
หมอชิต 02-9360411
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=244
สาย 98 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ปรับอากาศชั้น1
ออก-ถึง
07.00-17.00 ปรับอากาศชั้น1
09.00-19.00 ปรับอากาศชั้น1

สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลราชธานี
20.05-04.00 VIP32

สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-เขื่อนใน-อุบลราชธานี
21.00-450 ปรับอากาศชั้น1

สาย 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ-อุบลราชธานี
21.30-05.39 ปรับอากาศชั้น1

บริษัทเชิดชัยทัวร์
หมอชิต 02-9360253,02-9360611
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=51
สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบล(สายเก่า) ม.1ข
08.00,16.30,19.00,20.15 น.
สาย 98 กรุงเทพฯ-เดชอุดม-อุบล(สายใหม่) ป.2
สาย 946 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี-มุกดาหาร(วิ่งแค่อำนาจ) ม.1ข

บริษัทชาญทัวร์
(สำนักงานใต้ทางด่วน) 02-6187418-20
(หมอชิต2) 02-9363282
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=44
สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ม.1ข,ม.4ข

บริษัทกันทรลักษณ์ทัวร์
หมอชิต 02-9363437
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=238
สาย 98 กรุงเทพฯ-เดชอุดม-อุบล

บริษัทพิบูลทัวร์
หมอชิต 02-9360657
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=299
สาย 7 กรุงเทพฯ-บ้านช่องเม็ก-บุณฑริก
07.00 ป.1 บ.ช่องเม็ก
09.00 ป.1 บ.ช่องเม็ก
16.30 ป.1 บ.ช่องเม็ก
18.45 ป.1 บ.ช่องเม็ก
19.30 ป.1 อ.บุณฑริก
20.00 ป.2 บ.ช่องเม็ก
20.20 ป.1 บ.ช่องเม็ก
20.50 ป.1,VIP32 บ.ช่องเม็ก
21.45 ป.1 บ.ช่องเม็ก

บริษัทศิริรัตนพลทัวร์
หมอชิต 02-9362078,02-9362098
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1864
สาย 947 กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์-อุบลราชธานี ป.1
ขาไป 07.15,17.30,19.00

บริษัทวัฒนาสาครทัวร์ (แอร์โขงเจียม)
หมอชิต 02-9363353,02-9361907
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1800
สาย 944 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี ป.1

บริษัทสงวนชัยเดินรถ (อุบลสายันต์)
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=2795
สาย 931 กรุงเทพฯ-รัตนบุรี-อุบลราชธานี ป.2

บริษัท 25 ทัวร์
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=3003
สาย 25 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ป.1,ป.2
04.30 น.
05.40 น.
06.50 น.
07.50 น.
08.50 น.
09.50 น.
10.50 น.
11.50 น.
13.00 น.
14.30 น.
16.00 น.
17.40 น.
19.00 น.
20.00 น. (ม่วงสามสิบ)
20.40 น.
21.20 น.
22.00 น. (หนองกุง)
22.40 น.
23.50 น.

อัตราค่าโดยสารสอบถามดูอีกทีคับ
สายที่ 25 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี
มาตรฐาน 1 ข พิเศษ 578 บาท
มาตรฐาน 1 ข 495 บาท
มาตรฐาน 2 385 บาท

สายที่ 98
กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี (ข)
มาตรฐาน 1,4 ก 736 บาท
มาตรฐาน 1 ข พิเศษ 552 บาท
มาตรฐาน 1,4 ข 473 บาท
มาตรฐาน 2,4ต 368 บาท

สายที่ 947 กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ – อุบลราชธานี
มาตรฐาน 1 ข พิเศษ 515 บาท
มาตรฐาน 1 ข 441 บาท

สายที่ 944 กรุงเทพฯ – รัตนบุรี – อุบลราชธานี
มาตรฐาน 1,4 ข 450 บาท
มาตรฐาน 2 350 บาท

สายที่ 931 กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – อุบลราชธานี
มาตรฐาน 1 ข พิเศษ 533 บาท
มาตรฐาน 1 ข 457 บาท
มาตรฐาน 2 356 บาท

เครื่องบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

การบินไทย สอบถามรายละเอียด โทร. 02-356-1111 หรือ www.thaiairways.com

สายการบินนกแอร์ สอบถามรายละเอียด โทร. 1318 หรือ www.nokair.com

สายการบินแอร์เอเชีย สอบถามรายละเอียด โทร.0 2-515-9999 หรือ www.airasia.com

แผนที่เที่ยวตัวเมืองอุบลราชธานี

แผนที่เที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

หน้าแรกเที่ยวอุบลราชธานี

Leave a Reply