ทริปรีวิวท่องเที่ยวล่าสุด

เที่ยววังเวียง เวียงจันทน์ ด้วยตัวเอง

เที่ยววังเวียง เวียงจันทน์ ด้วยตัวเอง เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ ด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ มายังจังหวัดอุดรธานี แล้วเช่ารถตู้ลาวมารับถึงสนามบินอุดรธานี พาเราเที่ยววังเวียงและนอนค้างวังเวียง 2 คืน แล้วเดินทางกลับประเทศไทย โดยแวะเที่ยวเวียงจันทน์ ครึ่งวัน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพด้วยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ส่วนรายละเอียดเดินทางจะสนุกแน่ไหนติดตามอ่านกันต่อเลยครับป๋ม...อ่านต่อ


เที่ยวกัมพูชา เวียดนาม ปากเซด้วยตัวเอง

แผนการเดินทางครั้งนี้เดินทางเที่ยว 3 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม และลาว โดยแผนการเดินทาง เริ่มต้นจากกรุงเทพ ไป เสียมราฐ เที่ยวนครวัด นครธม พัก เสียมราฐ 2 คืน จากเสียมราฐ ไป พนมเปญ เที่ยวในเมืองพนมเปญ พัก พนมเปญ 2 คืน จากพนมเปญ ไป โฮจิมินต์ชิตี้ แล้วนั่งเครื่องบินไป ฮานอย ไปกลับฮาลองเบย์ เที่ยวเมืองฮานอย พัก ฮานอย 2 คืน จากฮานอย ไป ซาปา ด้วยรถนอนเดินทางกลางคืน นอนบนรถ 1 คืน พักซาปา 1 คืน จากซาปา ไป ฮานอย ด้วยรถไฟนอนกลางคืน นอนบนรถไฟ 1 คืน ถึงฮานอย แล้วนั่งเครื่องบินไปดานัง พักดานัง 1 คืน จากดานัง ไป ปากเซ ด้วยรถนอนเดินทางกลางวัน พักปากเซ 3 คืน จากปากเซ ไป อุบลราชธานี แล้วนั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพ...อ่านต่อ

เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทริปลาว วังเวียง หลวงพระบาง 6 วัน 5 คืน แผนการเดินทาง เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ ด้วยตั๋วโปรสายการบินแอร์เอเชีย ไปจังหวัดอุดรธานี แล้วเดินทางไปวังเวียงด้วยรถโดยสารระหว่างประเทศ ไปพักวังเวียง 1 คืน จากวังเวียงนั่งรถตู้โดยสารไปพักหลวงพระบาง 2 คืน แล้วนั่งรถตู้โดยสารกลับมาพักวังเวียง 1 คืน จากนั้นนั่งรถตู้จากวังเวียงไปพักเวียงจันทร์ 1 คืน จากเวียงจันทน์นั่งรถโดยสารมาด่านชายแดนหนองคาย เที่ยวหนองคายครึ่งวัน จากหนองคายนั่งรถตู้โดยสารไปอุดรธานี และต่อรถแท๊กซี่ไปสนามบินอุดรธานี เดินทางกลับกรุงเทพด้วยสายการบินแอร์เอเชีย...อ่านต่อ


รีวิวท่องเที่ยวประเทศลาว

การเดินทางในประเทศลาว

สามารถเดินทางได้ทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบแรก ขับรถส่วนตัวมา โดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ผ่านจังหวัดอุดรธานี เข้าสู่จังหวัดหนองคายเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แต่การเดินทางรูปแบบนี้ ค่อนข้างวุ่นวายเรื่องการทำเรื่องผ่านแดนของรถยนต์ รวมทั้งการขับรถยนต์ในประเทศลาวจะใช้เป็นพวงมาลัยซ้าย ซึ่งตรงข้ามกับบ้านเรา แต่สามารถจอดรถไว้ที่ด่านพรมแดนแล้วใช้บริการรถตู้ไปเที่ยวประเทศลาว

รูปแบบที่สอง นั่งรถโดยสาร นั่งรถทัวร์มาลงหนองคาย ประมาณ 9 ชั่วโมงแล้วต่อรถโดยสารระหว่างประเทศจาก สถานีขนส่งหนองคายต่อไปประเทศลาว

รูปแบบที่สาม นั่งรถไฟจากกรุงเทพมาลงหนองคาย แล้วต่อรถโดยสารระหว่างประเทศจาก สถานีขนส่งหนองคายต่อไปประเทศลาว

รูปแบบที่สี่ นั่งเครื่องบินมาลงอุดรธานี แล้วต่อรถโดยสารระหว่างประเทศจาก สถานีขนส่งอุดรธานีต่อไปประเทศลาว

รูปแบบที่ห้า นั่งเครื่องบินลงประเทศลาว...อ่านต่อ

แผนที่เที่ยวตัวเมืองปากเซ

แผนที่เที่ยวตัวเมืองวังเวียง

แผนที่เที่ยวตัวเมืองเวียงจันทน์

แผนที่เที่ยวตัวเมืองหลวงพระบาง

ที่พักในประเทศลาว

ที่พักดอนคอน

ที่พักหลวงพระบาง

ที่พักวังเวียง

ที่พักเวียงจันทน์

ที่พักปากเซ