ทริปรีวิวท่องเที่ยวล่าสุด

เที่ยวย่างกุ้งด้วยตัวเอง

แผนการเดินทางรอบนี้ จากการมาทำงานที่พม่า 2 วัน 1 คืน โดยเที่ยวย่างกุ้ง พระเจดีย์สุเล พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง แล้วเดินทางเที่ยวต่อ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวม­อดอ พระราชวังกัมโพชธานี ที่เมืองพะโค แล้วเดินทางกลับย่างกุ้ง ครับ...อ่านต่อ

เที่ยวย่างกุ้งด้วยตัวเอง

แผนการเดินทางรอบนี้ จากการมาทำงานที่พม่า 2 วัน 1 คืน โดยเที่ยวย่างกุ้ง พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพ ครับ...อ่านต่อการเดินทางในประเทศพม่า

สามารถเดินทางได้ทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบแรก เดินทางด้วยรถยนต์เข้าสู่ประเทศพม่า แล้วข้ามชายแดนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ตาก เชียงราย

รูปแบบที่สอง เดินทางด้วยเครื่องบิน สามารถเดินทางตรงจากกรุงเทพ ไปยัง ย่างกุ้ง เนปิดอร์ หรือ มัณฑะเล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง...อ่านต่อ

แผนที่เที่ยวมัณฑะเลย์

hochiminn

แผนที่เที่ยวพุกาม

hanoi

แผนที่เที่ยวย่างกุ้ง

ที่พักในประเทศพม่า

pinulwin

ที่พักพินอูลวิน

napalee

ที่พักงาปาลี

mandalay

ที่พักมัณฑะเลย์

yangon

ที่พักย่างกุ้ง

napedorr

ที่พักเนปิดอร์

bugam

ที่พักพุกาม