Hotel Booking

Travel Agency

Search

แนะนำทริปเที่ยวเชียงรายล่าสุด

เที่ยวเชียงราย เชียงใหม่ ปาย ด้วยตัวเอง

เที่ยวเชียงรายด้วยตัวเอง เที่ยวแม่สาย ท่าขี้เหล็ก ดอยแม่สลอง เชียงของ ตัวเมืองเชียงราย

เที่ยวเชียงรายด้วยตัวเอง ไหว้พระตัวเมือง เชียงแสน ข้ามฝั่งไปพม่า

เที่ยวเชียงรายด้วยตัวเอง เที่ยวดอยตุง ไร่บุญรอด บ้านดำ วันเดียว

การเดินทางไปเชียงราย

การทำหนังสือผ่านชั่วคราวไปพม่า ลาว

ที่พักจังหวัดเชียงราย

อำเภอเมือง

หอนาฬิกาเชียงราย

วัดร่องขุน

วัดพระแก้ว

วัดพระธาตุจอมทอง และเสาสะดือเมือง

วัดศรีบุญเรือง

วัดห้วยป่ากั๊ง

ดอยปูไข่ น้ำตกโป่งพระบาท บ่อน้ำพุร้อนโป่งพระบาท

ไร่บุญรอด

บ้านดำ

งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

ร้านกาแฟ Dolly Sweet Coffee & Restaurant

ร้านอาหารญี่ปุ่น Tomato Japanese Restaurant

ที่พัก น้ำทองรีสอร์ท

อำเภอแม่ฟ้าหลวง

สวนแม่ฟ้าหลวง

อำเภอแม่สาย

ตลาดแม่สาย เมืองท่าขี้เหล็ก

อำเภอดอยแม่สลอง

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี

ร้านอาหารเล่าซางโภชนา

ร้านชาจากไร่ชาหงส์ฟู่

ที่พัก ลิตเติ้ลโฮม รีสอร์ท

อำเภอเชียงแสน

สามเหลี่ยมทองคำ

พิพิธภัณฑ์ฝิ่น

ที่พักโรงแรม Imperial Golden Triangle Resort

อำเภอเชียงของ

เที่ยวเมืองเชียงของ

บ้านห้วยทราย

ร้านกาแฟสบายดีเชียงของ

ร้านกาแฟอิ่มอุ่น

ร้านอาหารริมโขง

ร้านอาหารข้าวมันไก่ไหหลำ

ที่พัก เชียงของกรีนอินน์

Leave a Reply

Menu