เที่ยวฝรั่งเศสด้วยตัวเอง

เที่ยวฝรั่งเศส ปารีส ด้วยตัวเอง

มาเริ่มต้นรู้จักประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับ…

ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีต้นกำเนิดของศิลปวิทยาการต่าง ๆ โดยเฉพาะเป็นประเทศต้นกำเนิดแห่งศิลปะการก่อสร้างแบบโกธิค ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการแพร่หลายไปทั่วทั้งยุโรป และถูกจัดให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก และยังเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในด้านของวงการแฟชั่นระดับโลก

การขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส

ฺประเทศฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในประเทศสหภาพยุโรป ดังนั้นก่อนเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสต้องทำการขอวีซ่าเชงเก้น กันก่อนจ้าา

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอ วีซ่าเชงเก้น ประเทศฝรั่งเศส

สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย

ศูนย์ TLScontact
กรุงเทพ : 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 ถึง 16.30 น. ยกเว้นวันหยุด

สถานฑูตประเทศฝรั่งเศสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา 2008-1176 พ.ย. 13, 2008) ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานฑูตของตนเองอีกด้วย

เนื่อง จากมีจำนวนผู้ยื่น วีซ่าจำนวนมากตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เราจึงขอแนะนำให้ท่านทำการยื่นเอกสารล่วงหน้า อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเราสามารถรับการสมัคร 90 วันก่อนวันที่ ท่านวางแผนที่จะ เดินทาง

โปรดทราบว่า ระยะเวลาการพิจารณาการสมัครขอวีซ่า:

 • วีซ่าประเภทเยี่ยมครอบครัว หรือ เยี่ยมส่วนตัว, ท่องเที่ยว : ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
 • วีซ่าประเภทความเชี่ยวชาญต่างๆหรือการเดินทางทางธุรกิจ :ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
 • วีซ่าประเภทเดินทางทางราชการ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์โดยไม่ต้องทำนัด) :ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ ระหว่างวันยื่นเอกสารและวันส่งหนังสือเดินทางกลับ

วีซ่าพำนักระยะยาว : ทางเราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านควรจะทำการยื่นขอสมัครวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับขอวีซ่าโดยประมาณตั้งแต่ 10 วันจนถึง 2 เดือนทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของการสมัครวีซ่าในช่วงนั้นๆ

ศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontact จะปืดทำการในวันที่ : 11 และ 14 กรกฎาคม 2557

นับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ฯลฯ ) ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายในศูนย์ TLScontact โดยท่านสามารถฝากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ห้องฝากของบริเวณทางเข้าศูนย์

แผนที่การเดินทางไปศูนย์ TLS Contact กรุงเทพฯ

ส่วนรายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าตามรายละเอียดตามลิ้งด้านล่างครับ

ขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อนัดหมายการยื่นวีซ่า

ขั้นตอนการยื่นวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น

ขนาดมาตรฐานตามแบบของรูปถ่าย

ตัวอย่างหนังสือรับรองการให้ที่พัก

ตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันภัย ที่นี่

แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้น – ภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบผลการยื่นขอวีซ่า

การเดินทางในประเทศฝรั่งเศส

France Rail Pass ใช้สำหรับการเดินทางในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดระยะทาง 3 วัน ภายใน 1 เดือน และผู้โดยสารสามารถเพิ่มจำนวนวันเดินทางได้ถึง 6 วัน ซึ่งการเดินทางนั้นเป็นแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร ฟรานซเรล พาส ผู้โดยสารสามารถแสดงเพื่อเป็นส่วนลดในการเดินทางกับรถไฟด่วน เช่น Eurostar, Thalys, Artesia ขบวนกลางวัน และ กลางคืน, TGV Lyria, TGV Brussels-France, Elipose, Geneva Med, TGV ที่วิ่งอยู่ในฝรั่งเศส Teoz และ Lunea หรืออาจนำไปร่วมใช้กับส่วนที่เป้นโบนัสพิเศษต่างๆ

เงื่อนไขของ France Rail Pass

 • Unlimited train travel on all domestic trains (TGV, TEOZ, TER, Intercités, Lunéa)
 • From 3 to 9 days of unlimited travel within one month
 • Valid either in 1st class or 2nd class
 • Valid for adults and children between 4 and 11(children pay for 50% of the adult fare, free for children under 4)
 • Discounts on international trains (Eurostar, Thalys, Lyria, Elispos,…)
 • Discount among a large number of partners (restaurants, hotels…,)
 • Travel days may be used consecutively or not
 • Pass non transferable to another person

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.francerailpass.com/

สามารถจองตั๋วล่วงหน้า : http://www.raileurope.com/rail-tickets-passes/france-pass/index.html

ตัวอย่างราคาตั๋วแบบ 3 วันครับ

francerailpass

แผนการเดินทางเที่ยวประเทศฝรั่งเศส

การวางแผนเดินทางเที่ยวประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้ จัดตามของรางวัลที่จะได้รับเป็นหลักนะครับ

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด* ไป-กลับ กรุงเทพ-ปารีส 1 ที่นั่ง รวมภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียม รวมมูลค่าที่นั่งละ 50,000 บาท
 • ค่าทำวีซ่า Schengen เป็นตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนด
 • ค่าประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
 • Pocket Money มูลค่า 300 ยูโร คิดเป็นเงินไทย 12,000 บาท (1 ยูโร เท่ากับ 40 บาท)
 • ตั๋วรถไฟภายในประเทศฝรั่งเศส France Rail Pass 1 ใบ
 • ทางสายการบินจะออกหนังสือรับรองเพื่อขอวิซ่ากับทางสถานทูตให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

การเดินทางวันแรก

เดินทางด้วยสายการบิน Jet Airways 9W67 21.35 – 00.30 น. ถึงสนามบินมุมไบ

รอเวลาต่อเครื่อง 2 ชั่วโมง ด้วยสายการบิน Jet Airways 9W126 02.30- 08.00 น. ถึงสนามบินปารีส ชาลส์เดอโกล (CDG)

ก่อนเดินทางด้วยรถไฟ ผมเอาแผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินเมืองปารีสกันก่อนครับ มี 3 รูปแบบ

 1. แผนที่สถานีรถไฟปกติ

metro_map_screen-293x300

 1. แผนที่สถานีรถไฟขนาดย่อ

plan_metro_screen

 1. แผนที่สถานีรถไฟพร้อมแผนที่ถนนด้านบนครับ

metro_geo_screen

จุดหมายปลายทางแรก คือ สถานี brochant เพื่อเก็บของเข้าที่พักของเราวันนี้ คือ

โรงแรมยูโรป (Hotel Europe) ค่าห้องประมาณคืนละ 1500 บาท

67 rue des Moines, 17 อาร์คเดอ ตรีอองเฟอ ปาแลเดก็องแกร, ปารีส, ฝรั่งเศส 75017 (ดูแผนที่)

การเดินทางวันที่สอง

ก่อนเดินทางเอาต้องเตรียมแผนที่เดินทางกันก่อนครับ

โปรแกรมเดินทางวันแรก คือ หอไอเฟล (La Tour Eiffel) เดินทางมาสถานี BIR-HAKEIM station

ค่าเข้าชมหอไอเฟล 15 Euro หรือ 600 บาท สำหรับค่าเข้าชมที่ยอดหอไอเฟลครับ

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://www.toureiffel.paris/en/preparing-your-visit/buying-your-tickets.html

โปรแกรมที่สอง คือ เลแซงวาลิด (Les Invalides (Napoleon’s Tomb) สามารถเดินทางโดยสถานี Varenne

โปรแกรมที่สาม คือ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe)  สามารถเดินทางโดยสถานี Charles de Gaulle

แล้วเดินเล่นถนนฌ็องเซลิเซ่ ก่อนเดินทางกลับที่พักครับ

การเดินทางวันที่สาม

โปรแกรมแรก คือ Château de Versailles  หรือ พระราชวังแวร์ซายส์ มาลงสถานี the palace of Versailles

ค่าเข้าชม 18 Euro หรือ 720 บาท

โปรแกรมที่สอง เดินทางกลับเข้าปารีส เดินเล่นบริเวณแม่น้ำเชน ก่อนถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) 

โบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral)

โปรแกรมทีสาม คือ มงต์มาร์ทร์ (Montmarte & Sacre Couer Basilica) 

เดินทางได้ด้วย SUBWAY

 • Jules Joffrin (M° 12) + Montmartrobus (Place du Tertre stop)
 • Pigalle (M° 12, M° 2) + Montmartrobus (Norvins stop)
 • Anvers (M° 2) + Cable car (métro ticket) or steps
 • Abbesses (M° 12) + Cable car (métro ticket) or steps

ที่มา : http://www.sacre-coeur-montmartre.com/english/practical-information/getting-here/article/bus-and-subway

โปรแกรมที่สี่ คือ ลาเดฟองซ์ (La Grande Arche de la Defense)

ก่อนกลับมาเดินเล่นริมแม่น้ำเชนตอนกลางคืน ถ่ายรูป พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) และโบสถ์นอทเทอร์ดัม (Notre Dame Cathedral) ยามค่ำคืนก่อนกลับที่พักครับ

เก็บข้าวของออกเดินทางจากปารีส ไป Chamonix ตอน 23.12 น.

chamonix

การเดินทางวันที่สี่

เดินทางถึง Chamonix ตอน 9.50 น. เข้าที่พัก เมาเท่น ไฮ ชาโมนิกซ์ โฮสเทล (Mountain Highs Chamonix Hostel) คืนละ 1,500 บาท

92 Chemin de la Ch’na, ชาโมนิค มง บลอง, ชาโมนิค มง บลอง, ฝรั่งเศส 74400 (ดูแผนที่)

นั่งกระเช้าขึ้นไป Chamonix – Aiguille du Midi 3777m ราคา 55 ยูโร 2,200 บาท

ที่มา http://www.compagniedumontblanc.co.uk/en/site-overview/aiguille-du-midi/rates

เดินชมเมืองยามเย็นก่อนกลับเข้าที่พัก

การเดินทางวันที่ห้า

เดินทางจากเมือง Chamonix 08.14 ไปยังเมือง Annecy 10.30 น.

Annecy

เดินเที่ยวเมือง Annecy ชมแม่น้ำปราสาทริมน้ำ

เดินทางกลับปารีส เวลา 17.31 ถึงปารีส 21.18 น. นอนที่พัก

โรงแรมยูโรป (Hotel Europe) ค่าห้องประมาณคืนละ 1500 บาท

67 rue des Moines, 17 อาร์คเดอ ตรีอองเฟอ ปาแลเดก็องแกร, ปารีส, ฝรั่งเศส 75017 (ดูแผนที่)

การเดินทางวันที่หก

โปรแกรมวันนี้เดินทางไกลจากปารีสเพื่อไปยัง MONT SAINT MICHEL สามารถเดินทางจากปารีสเวลา 07.30 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

เดินทางถึง Pontorson เวลา 11.29 น. นั่งรถโดยสารถึง Le Mont Saint-Michel อีกประมาณ  15 นาที 
portorson

เดินทางกลับปารีส รอบ 15.30 จากสถานี Protorson เข้าปารีส 19.45

paris2

การเดินทางวันที่เจ็ด

โปรแกรมแรก คือ โบสถ์ลามาดแลน la-madeleine

โปรแกรมที่สอง คือ สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (Pont Alexandre III)

เดินทางเข้าสนามบินปารีส ชาลส์เดอโกล  เพื่อเตรียมตัวขึ้นเครื่องกลับประเทศไทย

เดินทางด้วยสายการบิน Jet Airways 9W123 21.10 – 10.30 น. ถึงสนามบินมุมไบ

การเดินทางวันที่แปด

รอเวลาต่อเครื่อง 2 ชั่วโมง 25 นาที ด้วยสายการบิน Jet Airways 9W60 12.55- 18.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ จบทริปการเดินทางในครั้งนี้

ส่วนทริปต่อไปจะเดินทางไปไหนกัน ติดตามชมเพิ่มเติมกันได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/TeawMuNDotCom/

หน้าแรกเว็บ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.