เที่ยวโตเกียว โอซาก้าด้วยตัวเอง

เที่ยวโตเกียว โอซาก้าด้วยตัวเอง วางแผนเดินทางกันก่อน เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศ ดังนั้นต้องท่านใดที่ต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นควรวางแผนการท่องเที่ยวตั้งแต่ 45 วันก่อนเดินทางครับเป็นอย่างน้อยไม่งั้นมีหวังไม่ได้ไปตามแผนที่วางไว้แน่นอนครับ โดยตามโปรแกรมผมจะเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองทั้งหมด 7 วัน คือพักที่โตเกียว 3 คืนแรก พักที่โอซาก้า 2 คืนถัดไป และพักที่นาริตะ ในคืนสุดท้าย ซึ่งผมได้ทำ โปรแกรมแผนการเที่ยวญี่ปุ่น ไว้เป็น PDF ไฟล์นะท่านใดอยากได้ Excel ไฟล์ ติดต่อส่วนตัวได้ครับ แต่ต้องบอกก่อนนะครับ โปรแกรมแผนการเที่ยวเป็นแค่เบื้องต้นส่วนเที่ยวจริง ผมอาจเที่ยวไม่ครบตามแผนการเที่ยวเนื่องจากเวลา อากาศ รวมทั้งการเดินหลงหาทางในสถานีรถไฟฟ้าด้วยครับ การเดินทางไปญี่ปุ่น สายการบินสู่ประเทศญี่ปุ่น ขอวีซ่าญี่ปุ่นด้วยตัวเอง รถไฟฟ้าใต้ดิน การใช้เว็บ hyperdia ตรวจสอบเวลารถไฟที่ญี่ปุ่น แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดิน JR East แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินโตเกียว แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินเกียวโต แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินโอซาก้า ข้อมูลพื้นฐานก่อนเดินทาง การขอใบภาษีคืนในญี่ปุ่น ของฝากจากญี่ปุ่น หลังจากเกริ่นแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางกันแล้ว ได้เริ่มเดินทางวันแรกกันแล้ว ^_^ เดินทางวันแรก ผมจองตั๋วเดินทางด้วย สายการบิน Delta Airline บินตรงสู่สนามบินนาริตะ โตเกียว […]