เที่ยวปักกิ่งด้วยตัวเอง

เที่ยวปักกิ่งด้วยตัวเอง การเดินทางไปประเทศจีน  แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินเมืองปักกิ่ง เตรียมตัวก่อนเดินทาง การเดินทางไปจีนรอบนี้ เที่ยวแบบสี่วันสองคืน นอน ที่พัก 161 โฮเต็ล (161 Hotel) สองคืนในปักกิ่ง รอบนี้มีการเวลาทางค่อนข้างน้อยครับ จึงต้องวางแผนการเดินทางวันแรก เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปปักกิ่ง, วันที่สอง เที่ยว จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม, วันที่สาม เที่ยว กำแพงเมืองจีน  , วันสุดท้ายวันที่สี่เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิในตอนเช้าครับ เดินทางวันแรก เครื่องบิน บินตรง กรุงเทพมหานคร ไปปักกิ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ด้วยสายการบินไทย ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประมาณ 17,000 บาท น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม  หากมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนด สายการบินจะเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มตามอัตราที่กำหนด ควรตรวจดูป้ายชื่อติดกระเป๋าทุกครั้ง และนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.50 ถึงสนามบิน Beijing Capital International Airport (ปักกิ่ง) เวลา 05.30 น. ครับ  เดินทางวันที่สอง เดินทางออกจากสนามบิน ด้วย […]