เที่ยวต่างประเทศ

เที่ยวปักกิ่งด้วยตัวเอง

เที่ยวปักกิ่งด้วยตัวเอง

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

การเดินทางไปจีนรอบนี้ เที่ยวแบบสี่วันสองคืน นอน ที่พัก 161 โฮเต็ล (161 Hotel) สองคืนในปักกิ่ง รอบนี้มีการเวลาทางค่อนข้างน้อยครับ จึงต้องวางแผนการเดินทางวันแรก เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปปักกิ่ง, วันที่สอง เที่ยว จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม, วันที่สาม เที่ยว กำแพงเมืองจีน  , วันสุดท้ายวันที่สี่เดินทางกลับสนามบินสุวรรณภูมิในตอนเช้าครับ

เดินทางวันแรก เครื่องบิน บินตรง กรุงเทพมหานคร ไปปักกิ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที ด้วยสายการบินไทย ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประมาณ 17,000 บาท น้ำหนักของกระเป๋าเดินทางไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม  หากมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนด สายการบินจะเรียกเก็บค่าน้ำหนักเพิ่มตามอัตราที่กำหนด ควรตรวจดูป้ายชื่อติดกระเป๋าทุกครั้ง และนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 23.50 ถึงสนามบิน Beijing Capital International Airport (ปักกิ่ง) เวลา 05.30 น. ครับ 

เดินทางวันที่สอง เดินทางออกจากสนามบิน ด้วย Airport Express Terminal 3 > Dongzhimen > Yonghegong > สถานี Dongsi เพื่อมา ที่พัก 161 โฮเต็ล (161 Hotel) มีแผนที่ด้านล่างประกอบเพื่อกันหลงครับ

ส่วนวิธีการขึ้น รถไฟฟ้า Airport Express ไปตัวเมืองปักกิ่ง ไม่ยากครับ

  1. เปิดตามป้ายเพื่อไปสถานี Airport Express Train
  2. ซื้อตั๋วโดยสารจากเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ซึ่งสถานีปลายทางของเราคือ Dongzhimen แล้วค่อยไปต่ออีกขบวนเพื่อไปที่พักครับ
  3. เดินเข้าสถานี โดยยืนรอขบวนรถไฟฟ้าหลังเส้นสีเหลืองครับ

ระหว่างทางวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากครับ

ในที่สุดก็ถึง ที่พัก 161 โฮเต็ล (161 Hotel) ของทริปนี้ทั้งสองคืนในปักกิ่ง จอง ห้องอีโคโนมี่ (Economic room) ห้องละ 1,207 บาทต่อคืน No. 161, Li Shi Hu Tong, Dong Si Nan Da Jie,Dongcheng District, ถนนหวังฟูจิ่งและพระราชวังต้องห้าม, ปักกิ่ง, จีน 100010 (ดูแผนที่)

หลังเก็บข้าวเก็บของกันแล้วเดินทางด้วยได้เวลานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเที่ยวปักกิ่งกันแล้วครับ

สถานที่แรก คือ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เดินทางได้โดยนั่ง Subway มาลงที่สถานี Tiananmen West, Tiananmen East หรือ Qianmen

จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน

ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมินล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน  หรือเฉียนเหมิน

ถานที่ที่สอง คือ พระราชวังต้องห้าม เป็นไฮไลต์ในการมาปักกิ่ง ใครมาปักกิ่งไม่มาที่นี่เหมือนยังไม่มาถึงปักกิ่งครับ

เดินทางได้โดยนั่ง Subway มาลงที่สถานี Tiananmen West, Tiananmen East หรือ Qianmen

จากชื่อภาษาจีน แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เมืองต้องห้ามสีม่วง” พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่พระราชวังต้องห้ามได้ทางจตุรัสนี้ ผ่านประตูเทียนอันเหมิน บริเวณรอบจตุรัสเทียนอันเหมิน เรียกว่า อาณาเขตหลวง โดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอยู่โดยรอบ เช่น มหาศาลาประชาคม ในอดีต พระราชวังแห่งนี้ เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ข้าราชการชั้นสูง ยังต้องขออนุญาต เป็นกรณีพิเศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า “พระราชวังต้องห้าม”

แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเพื่อจะอนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้

ยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลกในนาม พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง เมื่อ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)

เดินทางวันที่สาม

การเดินทางวันนี้ ไป กำแพงเมืองจีน รอบๆปักกิ่งนั้นมีกำแพงเมืองที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเยอะมากครับ ดังรูป เป็นสิบเลย สภาพแตกต่างกันไปตามบูรณะแต่ที่เด่นๆ ผมเลือกไป Jinshanling ตามกรอบสีส้มครับ

การเดินทางเริ่มต้นที่สถานีรถบัส Dongzhimen ครับ การเดินทางนั่งรถไฟใต้ดิน มาสถานี Dongzhimen สถานีอยู่ในวงกลมสีแดงเลยคับ

การเดินทางไปขี้นรถเมล์สาย 980 ที่สถานีรถบัส  ประมาณไม่เกินสองชั่วโมงก็จะถึง Miyun ครับ ระยะทาง 100 กว่ากิโลเอง

แล้วต่อรองกับแท๊กซี่ ถามที่หาข้อมูลมา 280 หยวน แต่ผมสามารถต่อราคาได้ 240 หยวนครับ มาส่งที่เดิมครับ

ขอบคุณข้อมูลการเดินทาง จาก  http://pantip.com/topic/13119745 หรือ http://www.facebook.com/Worldwantswandering

การเดินทางกันจากปักกิ่ง ถึง กำแพงเมืองจีนแล้ว เสียค่าธรรมเนียม 40 หยวน ก่อนเดินทางขอนำแผนที่การเดินมาก่อนครับ

เดินจาก Brick Crenel ถึง Houchuan Kou แล้วเดินกลับมาจุด Check-in ครับ

ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ดูรูปด้านล่างแทนคำบรรยายและกันครับ

ขากลับ มาจุด Check-in สภาพทางเดิน ดังรูปด้านล่างครับ

การเดินทางกลับ โดยรถเมล์สาย 980 สายเดิม กลับ สถานีรถบัส Dongzhimen เพื่อเที่ยวต่อในกรุงปักกิ่งครับ

สถานที่สุดท้ายของวันนี้ และของทริปนี้ด้วย คือ สนามกีฬาโอลิมปิก เดินทางมาได้โดยมาลงสถานี Olympic sport center ครับ

เดินทางวันที่สี่ (วันสุดท้าย)

งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาครับ ผมเดินทางกลับประเทศไทย ด้วย สายการบินไทย เดินทางจากสนามบิน Beijing Capital International Airport (ปักกิ่ง) เวลา 06.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.55 ถึง ครับ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าอ่านกันนะครับ ส่วนทริปต่อไปจะเดินทางไปไหนกัน ติดตามชมเพิ่มเติมกันได้ที่

Facebook : http://www.facebook.com/TeawMuN

หน้าแรกเว็บ

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.