เที่ยวภายในประเทศ

เที่ยว ลพบุรี ปากช่องด้วยตัวเอง

เที่ยว ลพบุรี ปากช่องด้วยตัวเอง

วางแผนเดินทางกันก่อน

การเดินทางครั้งนี้ ได้มีโอกาสมาเที่ยวดูงานที่จังหวัด ลพบุรี และได้ที่พักฟรีที่ปากช่อง 2 คืน เลยถือโอกาสมาเที่ยวด้วยครับ

เริ่มต้นเดินทางไป เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ศูนย์การเรียนรู้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง แล้วปิดท้ายด้วยเที่ยวปาลิโอ เขาใหญ่  สำหรับ ที่พัก ภูพิมาน รีสอร์ท มีคนให้พักฟรีครับ ส่วนเรื่องเที่ยวและการเดินทางของผมมาติดตามกันเลยครับ

การเดินทางวันแรก

เดินทางวันแรกด้วยรถตู้ เนื่องจากการเดินทางรอบนี้เป็นการดูงาน ซึ่งโปรแกรมวันนี้คือ  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ศูนย์การเรียนรู้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ครับ โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพ 1 ชั่วโมงครึ่ง

จุดหมายปลายแรกของวันนี้ คือ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537

สืบเนื่องจากปัญหาการเกิดน้ำท่วมในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักในฤดูน้ำหลาก และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน อันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมถึงการสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย จนกระทั่งวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสัก ภายหลังการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมแล้ว

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างกว่า 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2542 และทำพิธีปฐมฤกษ์กักเก็บน้ำเขื่อนในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธาน และในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” อันหมายถึง “เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

พิพิธภัณฑ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.

.

.

.

หอคอยเฉลิมพระเกียรติ

จุดหมายปลายที่สองของวันนี้ คือ ตลาดปลาชัยบาดาล ซึ่งตลาดนี้ มีทั้งอาหารสดๆ ทั้งปลา หลากหลายชนิด รวมทั้งมีจุดชมวิวให้เพลินตาด้วยครับ

จุดหมายปลายสุดท้ายของวันนี้ คือ ศูนย์การเรียนรู้ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ขึ้นที่ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีพันธกิจในการสานต่อนโยบายด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

และเนื่องด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นในบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จึงร่วมกันสร้าง “กรีนเอ็ดยูเคชั่น” ขึ้น ด้วยมุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ากับสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงสืบไป

สามารถเข้าชมได้ ทุกอาทิตย์ละ 2 วัน โดยทำเรื่องติดต่อเข้าชมล่วงหน้า ได้ที่

188 หมู่ 3 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
โทร. 036 418 400 แฟ็กซ์. 036 418 401

อีเมลล์. info@ned.co.th

เริ่มต้นด้วยการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้น

ห้องนิทรรศการ

ส่วนที่พักวันนี้ คือ ที่พัก ภูพิมาน รีสอร์ท

การเดินทางวันที่สอง 

โปรแกรมวันนี้คือ  โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง และแวะเที่ยว ปาลิโอ เขาใหญ่ ครับ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพครับ

จุดหมายปลายทางแรก คือ โรงไฟฟ้าพลังงานลม ห้วยบง โดยบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ (บริษัทฯ) WEH ผู้นำทางด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน อย่างพลังงานลม” มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังานลม ณ ตำบลห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งแล้วเสร็จและเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งจำนวน 207 เมกะวัตต์ โดยถือว่าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่มีขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทางบริษัทฯมีความภาคภูมิใจที่โครงการนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศของเรา

สถานที่สุดท้ายของโปรแกรมรอบนี้ คือ การแวะไปเที่ยว ปาลิโอ เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในเส้นถนนธนะรัชต์ถนนเส้นที่จะเดินทางไปเขาใหญ่ ใกล้ๆกับจุลดิศ หากมาจาก กรุงเทพ ก็ขับไปทางสระบุรี แล้วเลี้ยวขวาจนมาถึงบริเวณ ปากช่อง ก็สังเกตป้ายว่า ไปเขาใหญ่ จากนั้นขับ ไปเรื่อยๆสังเกต ทางด้านซ้ายก็จะเห็น ทางเข้า ปาลิโอ (Palio Khao Yai)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.palio-khaoyai.com

ขอบคุณข้อมูล : http://www.paiduaykan.com/76_province/Northeast/nakhonratchasima/palio.html

ปาลิโอ เขาใหญ่ ได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารถนนคนเดินด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีร้านเล็กๆเป็นแนวลดหลั่นเรียงกัน รอต้อนรับลูกค้า และผู้มาเยือนจากที่ต่างๆ ประมาณ 120 ร้านค้า โดยการจัดสรรพื้นที่บริการและขายสินค้าหลายประเภท เช่น ของแต่งบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ งาน design ต่าง ๆ ร้านไวน์ Coffee Shop, Pub& Restaurant, Bakery ร้านเสริมสวย Spa ร้านขายยา ร้านขายหนังสือ ศูนย์อาหาร ร้าน IT ฯลฯ

รวมทั้ง อีกหลากหลายพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ สวนหย่อม น้ำพุ ลานอเนกประสงค์ สำหรับจัดการแสดง หรือ
ดนตรี หรือเปิดตัวสินค้าใหม่ ห้องแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และห้องพักบูติค แต่ละร้านจะได้รับการออกแบบ ให้มีสไตล์ และเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่กลมกลืนไม่แปลกแยก ในภาพรวม ประกอบกับภูมิทัศน์ล้อมรอบ ที่ดำรง ความเป็นธรรมชาติของเขาใหญ่

หลังจากเที่ยวตามโปรแกรมเสร็จแล้ว เตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วครับ

ส่วนทริปต่อไปจะเดินทางไปไหนกัน ติดตามชมเพิ่มเติมกันได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/TeawMuNDotCom/

หน้าแรกเว็บ

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.