บทความพิเศษ

5 วัดดังภาคเหนือ ต้องไป

5 วัดดังภาคเหนือ ต้องไป

ภาคเหนือของไทยขึ้นชื่อเรื่องวัดสวยงามผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและมีความเป็นมาเก่าแก่หลายร้อยปี หากมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดทางภาคเหนืออย่าลืมแวะสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ไปจังหวัดไหนไหว้จังหวัดนั้น 5 วัดดังภาคเหนือที่ต้องไปมีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

เชียงใหม่: วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพญากือนา โดยทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่นี่ด้วยการอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อหาสถานที่ประดิษฐาน เหตุที่ต้องห้ามนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนสวมรองเท้าในบริเวณพระธาตุ เนื่องมาจากในครั้งก่อสร้างพญากือนาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดดินบนยอดดอยลึกลงไป 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก แล้วนำแผ่นหินมาวางเป็นรูปหีบภายในหลุมนั้น 6 แผ่น แล้วจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐาน ถมด้านบนด้วยหินแล้วก่อพระเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโกครอบไว้นั่นเอง ใน พ.ศ. 2477 ครูบาศรีวิชัยได้บุกเบิกการสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางเพื่อขึ้นไปสักการะได้งสะดวกมากขึ้น จุดถ่ายรูปยอดนิยมนอกจากพระเจดีย์แล้วก็คือบันไดนาคบริเวณทางขึ้นลงซึ่งมีมนต์ขลังและอายุเก่าแก่

เชียงราย: วัดพระแก้ว
วัดพระแก้วตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเชียงราย ที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง วัดนี้มีความสำคัญคือเป็นที่พบพระแก้วมรกต ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว ที่กรุงเทพฯ วัดพระแก้วเชียงรายเดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้นเยี้ยะซึ่งเป็นไม้ไผ่พันธ์พื้นเมืองชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก ตามประวัติเล่าว่า เมื่อ พ.ศ. 1977 พระเจ้าสามฝั่งแกนผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้น ได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งจากเจดีย์ร้างซึ่งถูกฟ้าผ่า เดิมทีพระพุทธรูปที่ค้นพบนี้มีลักษณะลงรักปิดทอง ต่อมารักที่หุ้มอยู่เกิดกะเทาะออกจึงพบว่าภายในเป็นพระพุทธรูปหยกแกะสลัก วัดป่าเยี้ยะจึงถูกเรียกว่าวัดพระแก้วนับแต่นั้นมา หลังจากการค้นพบพระแก้วมรกตก็ได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานยังเมืองต่างๆ เป็นลำดับ อาทิ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี จนกระทั่งมาประดิษฐานอย่างถาวรที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในปัจจุบัน ปัจจุบันวัดพระแก้วเชียงรายเป็นที่ประดิษฐานของพระหยกเชียงราย ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระแก้วแห่งนี้เป็นโบราณสถานแห่งชาติด้วย

ลำปาง: วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา เป็นวัดที่มีการจัดวางแผนผังอย่างสมบูรณ์แบบ มีประธานเป็นองค์พระธาตุทรงล้านนาผสมลังกา ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองจังโกทั้งองค์ มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขงฝีมือของช่างหลวงโบราณ ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อย ถัดเข้าไปเป็นวิหารหลวงรูปแบบล้านนาแท้หลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้น ภายในประดิษฐานมณฑปพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลำปางหลวงนี้เป็นโบราณสถานเก่าแก่และมีความสำคัญยิ่ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณ ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองลัมภกัปปะซึ่งเป็นเมืองโบราณ มีจารึกเก่าบันทึกไว้ว่าพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการและทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ จุดท่องเที่ยวที่เป็น Unseen Thailand คือพระธาตุหัวกลับที่วิหารพระพุทธ

น่าน: วัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตี๊ด กิ่ง อำเภอภูเพียง สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี ตามที่มีบันทึกในพงศาวดาเมืองน่าน โดยกล่าวไว้ว่าพญาการเมืองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระธาตุขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 1891-1901 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับมาจากสุโขทัย พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังผสมผสานอิทธิพลศิลปะพม่าหุ้มด้วยทองจังโกฝีมือช่างสกุลน่าน โดยทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้งราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม วิหารพระนอน วัดพระธาตุแช่แห้งจึงเป็นเสมือนอนุสรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัยในอดีต นอกจากนี้พระธาตุแช่แห้งยังเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรของผู้ที่เกิดปีเถาะอีกด้วย

แม่ฮ่องสอน: วัดจองคำ
วัดจองคำตั้งอยู่ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง เนื่องมาจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลวจนเหลืองอร่าม วัดแห่งนี้จึงถูกเรียกว่าวัดจองคำ โดย “คำ” ในภาษาเหนือแปลว่าทอง วัดจองคำสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2340 ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกของแม่ฮ่องสอน วัดแห่งนี้เป็นวัดที่ทรงคุณค่าทางศิลปะด้วยสกุลช่างไทยใหญ่ (เงี้ยว) อันมีเอกลักษณ์และความงดงามแปลกตาไปกว่าวัดอื่นๆ ของทางเหนือ ด้วยวิหารที่มีหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น เชิงชายประดับด้วยไม้ฉลุสวยงาม ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานของวัดและเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2477 โดยช่างฝีมือชาวพม่าซึ่งจำลองแบบมาจากพระศรีศากยมุนีที่วัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ ภาคเหนือของไทยนอกจากวัดสวยๆ แล้วก็ยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เราได้ไปสัมผัส อาหารอร่อยๆ คำเมืองไพเราะ ภาพวิวทิวทัศน์ ธรรรมชาติและบรรยากาศแห่งมิตรไมตรี จะให้ดีควรเที่ยวสนุกและประหยัดในเวลาเดียวกัน ลองจองที่พักผ่าน Traveloka ที่ให้ราคาไม่แพง แถมยังถูกกว่าเดิมเมื่อจองผ่านทางแอป เที่ยวง่ายสบายกระเป๋าแบบนี้ไม่ไปไม่ได้แล้ว

Credit : Writer by Tai Komin

ติดตามชมบทความพิเศษดีๆแบบนี้เพิ่มเติมกันได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/TeawMuNDotCom/

แล้วอย่าลืมกดไลท์เพจกันด้วยนะครับ ^_^

หน้าแรกเว็บ

แสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.