Tag : ซุปหูฉลาม

ร้านอาหาร

รีวิว บุฟเฟ่ต์ Bangkok Balcony ( Premium )

admin
รีวิว บุฟเฟ่ต์ Bangkok Balcony Premium Baiyoke Bangkok Balcony Premium ตั้งอยู่บนชั้น 81 ของอาคาร ใบหยก 2 ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร สนนราคา  1450 บาท ตั้งแต่เวลา 17.30 – 23.00 น. ข้อพิเศษของ Bangkok Balcony เฉพาะจองแบบ...