Tag : รถไฟสายมรณะ

เที่ยวภายในประเทศ

นั่งรถไฟสายมรณะเที่ยวกาญจนบุรี ด้วยตัวเอง

admin
นั่งรถไฟสายมรณะเที่ยวกาญจนบุรี ด้วยตัวเอง แผนการเดินทาง ครั้งนี้ผมเลยวางแผนนั่งรถไฟสายมรณะเที่ยวเมืองกาญจนบุรี เป็นรถไฟขบวนท่องเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งสามารถเดินทางไปกลับได้ โดยรถไฟจะจอดแวะเที่ยวจุดแรกที่ องค์พระปฐมเจดีย์ แวะจุดที่สองที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว และแวะจุดที่สามเพื่อรับประทานอาหารเที่ยงที่สถานีน้ำตก และเดินทางกลับ แต่ผมวางโปรแกรมพักค้างคืนที่ตัวเมือง 1 คืน และเดินทางกลับกรุงเทพวันรุ่งขึ้น จะได้ไม่เพลียกับการเดินทางมากจ้า การเดินทางวันแรก ตื่นเช้าวันเดินทางตั้งแต่ตีสี่ อาบน้ำแต่งตัวเพื่อเดินทางไปสถานีรถไฟกรุงเทพ หรือหัวลำโพงนั่นเอง เพื่อให้ทันรอบรถไฟตอน 6.30 น. เป็นรถไฟขบวนท่องเที่ยวเฉพาะกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย...