Tag : หงสาวดี

เที่ยวต่างประเทศ

เที่ยวย่างกุ้ง พะโค ด้วยตัวเอง

admin
เที่ยวย่างกุ้ง พะโค ด้วยตัวเอง วางแผนการเดินทาง การเดินทางครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่สองในการเที่ยวประเทศพม่า ซึ่งได้รับผลจากที่ได้มาทำงานที่พม่า 2 วัน 1 คืน อีกแล้ว แต่รอบนี้ได้เที่ยวมากกว่ารอบที่แล้วครับ แต่ความประทับใจยังเหมือนเดิมเสมอครับ ส่วนการเข้าประเทศนั้นต้องการทำวีซ่า ซึ่งแบ่งเป็นการขอวีซ่าออนไลน์ (Visa on arrial) และการขอวีซ่าจากสถานทูตพม่าประจำประเทศไทย ควรแลกเงิน Kyats ก่อนเดินทางจะดีมากครับ วิธีที่แนะนำคือให้เอาเงินบาทไทยแลกเป็นสกุล USD ไปก่อนแล้วค่อยเอาไปแลกเป็นสกุล Kyats ที่พม่าอีกทีครับ...