Tag : เดินทางบนเครื่อง

บทความพิเศษ

วิธีการขึ้นเครื่องบิน

admin
วิธีการขึ้นเครื่องบิน ขั้นตอนแรก ซื้อตั๋วเครื่องบิน  1. เที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่มีบริการ แอร์เอเชีย นกแอร์ การบินไทย โอเรียลไทย บางกอกแอร์เวย์ แล้วแต่ความชอบครับ ถามว่าแต่ละสายการบินขึ้นเครื่องที่ไหนบ้าง จะแบ่งเป็น 2 สนามบินครับ 1) สนามบินดอนเมือง มีแอร์เอเชีย(รวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วย) นกแอร์ โอเรียลไทย 2)สนามบินสุวรรณภูมิ มีการบินไทย กับบางกอกแอร์เวย์ วิธีจองตั๋วเครื่องบิน Air Asia / การบินไทย / Nokair 2....